HomeKonsultacje

Umów się

Konsultacja Online

Witaj,

Potrzebujesz pomocy przy aranżacji domu lub mieszkania?

Budujesz dom lub robisz remont mieszkania? Jest to żmudny proces i podczas realizacji napotyka się wiele nieprzewidzianych problemów projektowych. Dlatego wychodzimy naprzeciw Twoim  potrzebom i stworzyliśmy kalendarz w którym możesz umówić się z nami na konsultację. Razem uczynimy proces budowy lub remontu bardziej płynnym i satysfakcjonującym. Do zobaczenia! 🙂

mj_sesja-biznesowa-5_optimized(1)

mgr. inż arch Marta Jankowska

Architekt

Dlaczego to idealne rozwiązanie dla Ciebie?

Konsultacja online - 60 minut 300 zł

Zależy nam, by Twoja przestrzeń odzwierciedlała  Twoją osobowość i spełniała wszystkie praktyczne potrzeby. W trakcie konsultacji skoncentrujemy się na znalezieniu rozwiązań, które będą zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne. Nie trać czasu na niekończące się poszukiwania – z moją pomocą pomożemy skierować Twoją koncepcję w odpowiednim kierunku.

Jeżeli marzysz o odświeżeniu wyglądu swojego mieszkania lub domu i przeprowadzeniu prawdziwej metamorfozy, lecz brakuje Ci inspiracji, to zapraszam Cię do wspólnej podróży przez świat możliwości aranżacyjnych. 

Jeśli napotykasz trudności w harmonijnym zestawieniu wybranych elementów, oferuję profesjonalne wsparcie. Wspólnie przeprowadzimy szczegółową analizę układu funcjonalnego, umożliwiając Ci pewne i trafne decyzje,

Masz dużo pomysłów, ale nie wiesz, który będzie tym najlepszym.

Jeśli chcesz połączyć stare rzeczy z nowymi, które planujesz kupić, ale obawiasz się połączenia i końcowego efektu

Jeśli z partnerem trudno jest wybrać wspólną koncepcję dla mieszkania, oferuję profesjonalne wsparcie jako mediator projektowy. 

Dlaczego to dla Ciebie idealne rozwiązanie?

60 minut - 300 zł

Konsultacje są dedykowane osobom poszukującym inspiracji i profesjonalnego wsparcia w procesie odświeżania wyglądu swojego mieszkania.

 

Ważne Informacje

Abyśmy mogli odpowiednio przygotować się do  spotkania, prosimy o wcześniejsze dokonanie wpłaty na konto oraz przesłanie niezbędnych materiałów nie później niż 72 godziny przed ustalonym terminem. Weryfikacja płatności oraz wcześniejsze zapoznanie się z tematem są kluczowe dla skutecznej konsultacji. W związku z tym, prosimy o przesłanie:

1. Rysunków technicznych wnętrza

2. Precyzyjnych wymiarów i powierzchni pomieszczeń.

3. Zdjęć pomieszczeń.

4. Inspiracji dotyczących pożądanego stylu.

5. Szczegółowego opisu problemu lub obszarów, w których potrzebujesz pomocy.

Prosimy o przesłanie tych informacji na adres e-mailowy biuro@twojemstudio.pl  do 72 godzin przed planowanym spotkaniem.  To bardzo ważne ponieważ te dane są niezbędne, aby jak najlepiej przygotować się na spotkanie i maksymalnie wykorzystać konsultację.

Zapłaty można dokonać na konto bankowe PL 43 1050 1360 1000 0097 0595 0641 lub BLIKIEM na telefon

Przed konsultacją dostaniesz link, dzięki którego łączymy się w wirtualnym pokoju; w trakcie konsultacji odpowiadam na Twoje pytania, dzielimy ekran, pokazujemy Ci  rozwiązania, konkretne produkty lub materiały wykończeniowe, pokazuje także zestawienia kolorów lub rozmieszczenie mebli.

Ważne: Spotkanie online jest bardziej komfortowe, gdy odbywa się minimum na tablecie lub komputerze. Z pozycji telefonu może być utrudnione pokazywanie detali odnośnie wnętrza.

1. Konsultację można zamówić poprzez:

– kontakt telefoniczny – tel. + (48) 516 760 889

– pocztę e-mail – adres: biuro@twojemstudio.pl

– stronę internetową – terminarz 


2. Koszt konsultacji wynosi:

– Konsultacja online: 300,00 zł brutto – 1 h,


3. Płatności należy dokonać przelewem bankowym na rachunek nr PL 43 1050 1360 1000 0097 0595 0641 lub BLIKIEM na telefon najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem konsultacji. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zamawiającego oraz ilość godzin.


4. Na trzy dni robocze przed terminem konsultacji Zamawiający przesyła Projektantowi pocztą elektroniczną na adres biuro@twojemstudio.pl następujące informacje:

– dokładne pytanie, zagadnienia, które zamawiający chce omówić,

– dokumentację techniczną,

– aktualne zdjęcia wnętrza, zewnętrza, oraz pobliskiego otoczenia,

– inspiracje,

– ulubiony styl architektoniczny.


5. Jest możliwość rezygnacji z konsultacji w przypadku odwołania 24h przed planowanym spotkaniem.


6. W przypadku, gdyby konsultacja nie mogła dojść do skutku wskutek przyczyn leżących po stronie  Projektanta, ale od niego niezależnych, strony ustalą nowy, dogodny dla nich termin. Jeżeli nie uda się odbyć konsultacji w ciągu 30 dni od dnia pierwotnie zaplanowanej konsultacji, każda ze stron może odstąpić od umowy. Wynagrodzenie wpłacone na poczet konsultacji podlega wówczas zwrotowi.


7. W przypadku, gdyby konsultacja nie mogła dojść do skutku wskutek przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, ale od niego niezależnych, strony ustalą nowy, dogodny dla nich termin. Jeżeli nie uda się odbyć konsultacji w ciągu 30 dni od dnia pierwotnie zaplanowanej konsultacji, każda ze stron może odstąpić od umowy. Wynagrodzenie wpłacone na poczet konsultacji podlega wówczas zwrotowi, chyba, że odwołanie konsultacji nastąpiła na krócej niż na dwa dni robocze przed konsultacją, wówczas zwrotowi podlega połowa kwoty.


8. Konsultacja odbywa się online.


9. Po odbytej konsultacji, w terminie do 5 dni, Projektant tworzy notatkę z konsultacji. W notatce znajdują się wszystkie niezbędne informacje, ustalone inspiracje oraz wnioski. Notatka przesyłana jest Zamawiającemu drogą elektroniczną wraz z Fakturą Vat.


10. Projektant oświadcza, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego przeprowadzenia konsultacji i zobowiązuje się ją przeprowadzić ze szczególną starannością,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych Umową, a także zasad etyki zawodowej i zawodowego charakteru działalności.


11. Projektant nie ponosi odpowiedzialności, za dostępność i ceny elementów wyposażenia Obiektu oraz materiałów wykończeniowych, wskazanych w czasie konsultacji.


12. Projektant nie ponosi odpowiedzialności, za wady fizyczne i prawne elementów wyposażenia Obiektu oraz materiałów wykończeniowych zakupionych przez Zamawiającego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn technicznych barwy i faktury przedstawione w Projekcie (zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność i niezgodność elementów wyposażenia Obiektu oraz materiałów wykończeniowych z przedstawionymi przez Projektanta próbnikami tychże elementów i materiałów.


13. Projektant nie odpowiada za szkody wynikające z wadliwości dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego lub udzielonych przez niego informacji.


14. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania, pominięcia lub zaniechania Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu, a także zaniedbania, pominięcia lub zaniechania niezależnych specjalistów, wykonawców robót budowlanych, dostawców lub kogokolwiek innego poza Projektantem i jego podwykonawcami. Projektant nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe z działania lub zaniechania organów administracyjnych, o ile ich przyczyny nie wynikają z działania lub zaniechania Projektanta.

Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj: Polityka Prywatności.

mj_sesja-biznesowa-5_optimized(1)

mgr. inż arch Marta Jankowska

Architekt

Witaj,

Potrzebujesz pomocy przy aranżacji domu lub mieszkania?

Zaplanował_ś budowę domu lub remont mieszkania, ale proces ten wydaje się być pełen niespodzianek i wyzwań projektowych?

Dlatego stworzyliśmy specjalny kalendarz konsultacji, aby w łatwy sposób umówić się z nami na spotkanie.

Wspólnie możemy przejrzeć Twoje plany, omówić wszelkie wątpliwości i znaleźć praktyczne rozwiązania, które spełnią Twoje oczekiwania. Budowa lub remont to duża inwestycja, dlatego warto mieć doświadczonego partnera, który pomoże Ci pokonać wszelkie trudności projektowe.

Zapraszamy Cię do skorzystania z konsultacji – razem uczynimy proces budowy lub remontu bardziej płynnym i satysfakcjonującym. Do zobaczenia. 🙂